(český čítšít from http://www.mikero.com/misc/czech/)

Noun Declension

  Masculine Feminine Neuter
Animate Inanimate
HardSoftHardSoft HardSoftHardSoft
1s student muž most pokoj kniha kolej slovo moře
2s studenta muže mostu pokoje knihy koleje slova moře
3s studentovi muži mostu pokoji knize[1] koleji slovu moři
4s studenta muže most pokoj knihu kolej slovo moře
5s studente[2] muži moste pokoji kniho koleji slovo moře
6s studentovi[2] muži mostě/u[1] pokoji knize[1] koleji slově[1,2] moři
7s studentem mužem mostem pokojem knihou kolejí slovem mořem
1&5p studenti[3] muži mosty pokoje knihy koleje slova moře
2p studentů mužů mostů pokojů knih[4] kolejí slov[4] moří
3p studentům mužům mostům pokojům knihám kolejím slovům mořím
4p studenty muže mosty pokoje knihy koleje slova moře
6p studentech[5] mužích mostech[5] pokojích knihách kolejích slovech mořích
7p studenty muži mosty pokoji knihami kolejemi slovy moři
 1. *e (add -e and soften)
 2. nouns ending in velars (-k, -g, -ch, -h) take -u
 3. *i (add -i and soften). Some nouns take -ové or instead.
 4. insert -e- to break up consonant clusters: studentka > studentek
 5. nouns ending in velars (-k, -g, -ch, -h) take *ich

Adjective Declension

  MascFem Neut MascFem Neut
AnimInan AnimInan
1&5s nový nový nová nové hlavní hlavní hlavní hlavní
2s nového nového nové nového hlavního hlavního hlavní hlavního
3s novému novému nové novému hlavnímu hlavnímu hlavní hlavnímu
4s nového nový novou nové hlavního hlavní hlavní hlavní
6s novém novém nové novém hlavním hlavním hlavní hlavním
7s novým novým novou novým hlavním hlavním hlavní hlavním
1&5p noví[1] nové nové nová hlavní hlavní hlavní hlavní
2p nových nových nových nových hlavních hlavních hlavních hlavních
3p novým novým novým novým hlavním hlavním hlavním hlavním
4p nové nové nové nová hlavní hlavní hlavní hlavní
6p nových nových nových nových hlavních hlavních hlavních hlavních
7p novými novými novými novými hlavními hlavními hlavními hlavními
 1. *í as in nouns (softening). Also -ský > -ští, -cký > -čtí

Nominal Pronoun Declension

1&5 ty - my vy on ona ono oni/y/a
2 mne/mě tebe/tě sebe/se nás vás jeho/něj/ho jeho/ho jich
3 mně/mi tobě/ti sobě/si nám vám jemu/mu jemu/mu jim
4 mne/mě tebe/tě sebe/se nás vás jeho/něj/ho ji je/ho je
6 mně tobě sobě nás vás něm něm nich
7 mnou tebou sebou námi vámi jím jím jimi
  j- > ň- after a preposition: "jeho znám" vs "čekám na něho"

Demonstrative Pronoun Declension

  MascFem Neut
AnimInan
1&5s ten ten ta to
2s toho toho toho
3s tomu tomu tomu
4s toho ten tu to
6s tom tom tom
7s tím tím tou tím
1&5p ti ty ty ta
2p těch těch těch těch
3p těm těm těm těm
4p ty ty ty ta
6p těch těch těch těch
7p těmi těmi těmi těmi

Possessive Pronoun Declension

  MascFem Neut MascFem Neut
AnimInan AnimInan
1&5s můj můj má/moje mé/moje náš náš naše naše
2s mého mého mé/mojí mého našeho našeho naší našeho
3s mému mému mému našemu našemu naší našemu
4s mého můj mou/moji mé/moje našeho náš naši naše
6s mém mém mé/mojí mém našem našem naší našem
7s mým mým mou mým naším naším naší naším
1&5p mí/moji mé/moje mé/moje má/moje naši naše naše naše
2p mých mých mých mých našich našich našich našich
3p mým mým mým mým našim našim našim našim
4p mé/moje mé/moje mé/moje má/moje naše naše naše naše
6p mých mých mých mých našich našich našich našich
7p mými mými mými mými našimi našimi našimi našimi
  tvůj ≈ svůj ≈ můj // váš ≈ náš // její (her) ≈ hlavní
  jeho (his, its) & jejich (their) not declined

Czech QWERTZ Keyboard Layout

kroužek
;
1
+
2
ě
3
š
4
č
5
ř
6
ž
7
ý
8
á
9
í
0
é
%
=
háček
čárka
Backspace
Tab q w e r t z u i o p /
ú
(
)
'
umlaut
Caps a s d f g h j k l "
ů
!
§
Enter
Shift y x c v b n m ?
,
:
.
-
_
Shift
Ctrl   Alt  
 
Alt     Ctrl